Te reo Māori: tiro whānui

Kei roto i tēnei upoko he whakamāramatanga e pā ana ki:

  • tō motika kia kōrero ai i te reo Māori i ngā kōti ture katoa o Aotearoa
  • me pēhea tō whakamōhio atu ki ngā kaimahi kōti he hiahia nōu ki te kōrero Māori
  • ā hea, ā, ka pēhea hoki te tono kia whakamāoritia ngā tuhinga o te kōti.

Find your local

Community Law Centre

View all law centre listings

Key | Community Law Centres | Outreach Clinics

back to top