Home | Browse Topics | Taonga Māori | Te reo Māori | He rauemi anō

Taonga Māori

He rauemi anō

Community Law

Kei te Whare Ture Hapori e tata ana ki a koe he tāngata e taea ai te āwhina atu i a koe. Mā mātou koe e whakamōhio atu he aha ō motika kei raro i te mana o te Ture Reo Māori.

Find your local Community Law Centre online: www.communitylaw.org.nz/our-law-centres/

Te Manatū Ture

Pepa ōkawa

Mō ngā kēhi katoa, haunga ngā kēhi hiwhiri (ehara i te taihara) i te Kōti Matua, i te Kōti ā-Rohe rānei (tirohia ki raro iho nei), tukuna mai te pepa: “Notice of Intention to Speak Māori” mai i konei: www.justice.govt.nz

Mō ngā kēhi kei te Kōti ā-Rohe, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form 4, “Notice of Intention to Speak Māori”

Mō ngā kēhi hiwhiri kei te Kōti Matua, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form G 12, “Notice of Intention to Speak Māori”

Website: www.justice.govt.nz

Te Taura Whiri i te Reo Māori

He maha ngā rauemi me ngā whakamārama kei te paeukutuku o Te Taura Whiri.

Website: www.tetaurawhiri.govt.nz
Email: info@tetaurawhiri.govt.nz
Phone: 04 471 0244
Instagram: www.instagram.com/reomaori/
Facebook: www.facebook.com/reomaori

Te Mātāwai

www.tpk.govt.nz

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tematawai.maori.nz
Email: patai@tematawai.maori.nz
Phone: 04 499 8907
Instagram: www.instagram.com/te_matawai/
Facebook: www.facebook.com/TeMatawai

Te Puni Kōkiri

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tpk.govt.nz

End of Chapter

Did this answer your question?

Te reo Māori

He rauemi anō

Community Law

Kei te Whare Ture Hapori e tata ana ki a koe he tāngata e taea ai te āwhina atu i a koe. Mā mātou koe e whakamōhio atu he aha ō motika kei raro i te mana o te Ture Reo Māori.

Find your local Community Law Centre online: www.communitylaw.org.nz/our-law-centres/

Te Manatū Ture

Pepa ōkawa

Mō ngā kēhi katoa, haunga ngā kēhi hiwhiri (ehara i te taihara) i te Kōti Matua, i te Kōti ā-Rohe rānei (tirohia ki raro iho nei), tukuna mai te pepa: “Notice of Intention to Speak Māori” mai i konei: www.justice.govt.nz

Mō ngā kēhi kei te Kōti ā-Rohe, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form 4, “Notice of Intention to Speak Māori”

Mō ngā kēhi hiwhiri kei te Kōti Matua, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form G 12, “Notice of Intention to Speak Māori”

Website: www.justice.govt.nz

Te Taura Whiri i te Reo Māori

He maha ngā rauemi me ngā whakamārama kei te paeukutuku o Te Taura Whiri.

Website: www.tetaurawhiri.govt.nz
Email: info@tetaurawhiri.govt.nz
Phone: 04 471 0244
Instagram: www.instagram.com/reomaori/
Facebook: www.facebook.com/reomaori

Te Mātāwai

www.tpk.govt.nz

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tematawai.maori.nz
Email: patai@tematawai.maori.nz
Phone: 04 499 8907
Instagram: www.instagram.com/te_matawai/
Facebook: www.facebook.com/TeMatawai

Te Puni Kōkiri

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tpk.govt.nz

Also available as a book

The Community Law Manual

The Manual contains over 1000 pages of easy-to-read legal info and comprehensive answers to common legal questions. From ACC to family law, health & disability, jobs, benefits & flats, Tāonga Māori, immigration and refugee law and much more, the Manual covers just about every area of community and personal life.

Buy The Community Law Manual

Help the manual

We’re a small team that relies on the generosity of all our supporters. You can make a one-off donation or become a supporter by sponsoring the Manual for a community organisation near you. Every contribution helps us to continue updating and improving our legal information, year after year.

Donate Become a Supporter

Find the Answer to your Legal Question

back to top