Home | Browse Topics | Taonga Māori | Te reo Māori | He whakamāori i ngā pepa o te kōti

Taonga Māori

He whakamāori i ngā pepa o te kōti

Ka āhei au ki te tono kia whakamāoritia ngā pepa kōti?

District Court Rules 2014, rule 1.16 Family Court Rules 2002, rule 131 High Court Rules 2016, rule 1.12 Criminal Procedure Rules 2012, rule 1.10

I ngā kēhi hiwhiri (ehara i te taihara) i te Kōti Matua, i te Kōti ā-Rohe, i te Kōti ā-Whānau hoki, kei a koe te motika kia tono atu kia whakamāoritia ngā pepa o tērā atu taha o te kēhi, engari me matua hāpono atu koe ki te Kairēhita kāore e taea e koe ngā pepa te pānui i te reo Pākehā. Ki te hiahia koe ki te tono atu ki te Kairēhita kia whakamāoritia ngā pepa, me tuku i tō tono i mua i te 10 rā whai muri i tō whiwhi i ngā pepa. Ki te tonoa te whakamāoritanga e te Kairēhita, ka riro mā tērā atu taha o te kēhi ngā pepa e whakamāori. Kei te kōti anō hoki te mana kia tono atu kia whakamāoritia he pepa, ahakoa kāore anō kia tonoa e koe.

I ngā kēhi taihara, ka āhei koe ki te tono atu kia whakamāoritia ngā pepa o tērā atu taha, ā, he mana tō te āpiha whakahaere, tō te Kairēhita kōti hoki hei tono atu kia whakamāoritia mehemea kua hāpono atu koe kāore e taea e koe ngā pepa te pānui i te reo Pākehā – engari ehara tēnei i te motika, kei te āpiha whakahaere, te Kairēhita rānei te tikanga. E ōrite ana ki ngā kōrero ki runga ake nei, me tuku i tō tono i mua i te 10 rā whai muri i tō whiwhi i ngā pepa. Kei te āpiha whakahaere anō hoki te mana kia tono atu kia whakamāoritia he pepa, ahakoa kāore anō kia tonoa e koe.

Next Section | He rauemi anō

Did this answer your question?

Te reo Māori

He rauemi anō

Community Law

Kei te Whare Ture Hapori e tata ana ki a koe he tāngata e taea ai te āwhina atu i a koe. Mā mātou koe e whakamōhio atu he aha ō motika kei raro i te mana o te Ture Reo Māori.

Find your local Community Law Centre online: www.communitylaw.org.nz/our-law-centres/

Te Manatū Ture

Pepa ōkawa

Mō ngā kēhi katoa, haunga ngā kēhi hiwhiri (ehara i te taihara) i te Kōti Matua, i te Kōti ā-Rohe rānei (tirohia ki raro iho nei), tukuna mai te pepa: “Notice of Intention to Speak Māori” mai i konei: www.justice.govt.nz

Mō ngā kēhi kei te Kōti ā-Rohe, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form 4, “Notice of Intention to Speak Māori”

Mō ngā kēhi hiwhiri kei te Kōti Matua, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form G 12, “Notice of Intention to Speak Māori”

Website: www.justice.govt.nz

Te Taura Whiri i te Reo Māori

He maha ngā rauemi me ngā whakamārama kei te paeukutuku o Te Taura Whiri.

Website: www.tetaurawhiri.govt.nz
Email: info@tetaurawhiri.govt.nz
Phone: 04 471 0244
Instagram: www.instagram.com/reomaori/
Facebook: www.facebook.com/reomaori

Te Mātāwai

www.tpk.govt.nz

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tematawai.maori.nz
Email: patai@tematawai.maori.nz
Phone: 04 499 8907
Instagram: www.instagram.com/te_matawai/
Facebook: www.facebook.com/TeMatawai

Te Puni Kōkiri

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tpk.govt.nz

Also available as a book

The Community Law Manual

The Manual contains over 1000 pages of easy-to-read legal info and comprehensive answers to common legal questions. From ACC to family law, health & disability, jobs, benefits & flats, Tāonga Māori, immigration and refugee law and much more, the Manual covers just about every area of community and personal life.

Buy The Community Law Manual

Help the manual

We’re a small team that relies on the generosity of all our supporters. You can make a one-off donation or become a supporter by sponsoring the Manual for a community organisation near you. Every contribution helps us to continue updating and improving our legal information, year after year.

Donate Become a Supporter

Find the Answer to your Legal Question

back to top