Home | Browse Topics | Taonga Māori | Te reo Māori | Te mana o te reo Māori

Taonga Māori

Te mana o te reo Māori

Ko te reo hei reo ōkawa mō Aotearoa

Te Ture mō Te Reo Māori 2016, wehenga 5

I Aotearoa nei, e wātea ana tātou katoa ki te kōrero i te reo e hiahia nei tātou, engari, kāore pea e taea e ētahi atu tāngata tō reo ake te kōrero i ngā wā katoa me ngā wāhi katoa. Heoi anō, he mana anō tō te reo Māori i raro i te ture.

Hei tā te Ture Reo Māori, ko te reo Māori hei reo ōkawa mō Aotearoa.

I runga anō i taua ōkawatanga, he motika tō ngā tāngata katoa kia kōrero Māori ai i ngā kōti (tirohia te wāhanga e whai ake nei i tēnei upoko, “Tō motika kia kōrero Māori ai i ngā kōti).

Hāunga i aua motika rā, kāore pea he motika anō e ai ki te ture, hei whakamana i a koe kia kōrero Māori ai i ngā wāhi i waho i te kōti.

Te tūmanako ia, me akiaki e ērā atu tōpūtanga o te karauna, pērā i ngā manatū kāwanatanga, kia whai wāhi ai te reo Māori i aua horopaki, engari he mea kaupapa here tērā, ehara i te mea kua whakamanahia tēnei e te ringa ture.

Te Taura Whiri i te Reo Māori

Te Ture mō Te Reo Māori 2016, wehenga 17-19, 37, 40

I whakatūria Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture Reo Māori tuatahi hei whakawhanake, hei ārahi hoki i ngā huarahi tika kia whakamana ai te reo Māori hei reo ōkawa mō Aotearoa. Ko tāna mahi anō he whakatairanga i te reo hei reo ora, hei reo kōrerorero anō hoki. E ai tā Te Ture mō Te Reo Māori 2016, ka haere tonu Te Taura Whiri me āna mahi.

Kei Te Taura Whiri hoki te mana tuku tiwhikete kaiwhakamāori. (Kia kitea ai ngā kōrero e pā ana ki te mahi whakamāori/whakapākehā, tirohia ngā wāhanga e rua e whai ake nei i tēnei upoko, “Tō motika kia kōrero Māori ai i ngā kōti” me “Te whakamāoritanga o ngā tuhinga kōti).

Kei raro i te mana o te Ture o 2016, kua whakatūria anō hoki tētahi rōpū motuhake, ko Te Mātāwai. He māngai te rōpū nei mō ngā iwi Māori me ngā tāngata Māori, e pā ana ki ngā rautaki reo Māori. Ko Te Mātāwai tērā e ārahi ana, e whakatairanga ana i te hauora o te reo mō ngā iwi, mō ngā hapori, mō te hunga Māori, ā, ka riro māna e tautoko ngā kaupapa reo Māori o te kāwanatanga.

Kia mōhio ai: Ehara i te mea kua rerekē rawa ngā motika e pā ana ki te reo Māori i raro i te mana o tēnei Ture mō Te Reo Māori 2016. He āhua rite ngā motika ki ērā o te Ture Reo Māori 1987. Engari, kua rerekē ētahi o ngā mahi whakahaere e pā ana ki te whakatairanga me te whakaora i te reo Māori.

Did this answer your question?

Te reo Māori

He rauemi anō

Community Law

Kei te Whare Ture Hapori e tata ana ki a koe he tāngata e taea ai te āwhina atu i a koe. Mā mātou koe e whakamōhio atu he aha ō motika kei raro i te mana o te Ture Reo Māori.

Find your local Community Law Centre online: www.communitylaw.org.nz/our-law-centres/

Te Manatū Ture

Pepa ōkawa

Mō ngā kēhi katoa, haunga ngā kēhi hiwhiri (ehara i te taihara) i te Kōti Matua, i te Kōti ā-Rohe rānei (tirohia ki raro iho nei), tukuna mai te pepa: “Notice of Intention to Speak Māori” mai i konei: www.justice.govt.nz

Mō ngā kēhi kei te Kōti ā-Rohe, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form 4, “Notice of Intention to Speak Māori”

Mō ngā kēhi hiwhiri kei te Kōti Matua, me haere koe ki te kōti e tata ana ki a koe, ā, me tiki i te pepa e kīia nei ko: Form G 12, “Notice of Intention to Speak Māori”

Website: www.justice.govt.nz

Te Taura Whiri i te Reo Māori

He maha ngā rauemi me ngā whakamārama kei te paeukutuku o Te Taura Whiri.

Website: www.tetaurawhiri.govt.nz
Email: info@tetaurawhiri.govt.nz
Phone: 04 471 0244
Instagram: www.instagram.com/reomaori/
Facebook: www.facebook.com/reomaori

Te Mātāwai

www.tpk.govt.nz

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tematawai.maori.nz
Email: patai@tematawai.maori.nz
Phone: 04 499 8907
Instagram: www.instagram.com/te_matawai/
Facebook: www.facebook.com/TeMatawai

Te Puni Kōkiri

Ko Te Puni Kōkiri te kaitohutohu matua mō ngā mahi i waenga i te Kāwanatanga me te hunga Māori. Ka riro mā rātou e tiro ngā kaupapa here me ngā ture, ā, ka tuku tohutohu atu ki te Kāwanatanga anō hoki.

Website: www.tpk.govt.nz

Also available as a book

The Community Law Manual

The Manual contains over 1000 pages of easy-to-read legal info and comprehensive answers to common legal questions. From ACC to family law, health & disability, jobs, benefits & flats, Tāonga Māori, immigration and refugee law and much more, the Manual covers just about every area of community and personal life.

Buy The Community Law Manual

Help the manual

We’re a small team that relies on the generosity of all our supporters. You can make a one-off donation or become a supporter by sponsoring the Manual for a community organisation near you. Every contribution helps us to continue updating and improving our legal information, year after year.

Donate Become a Supporter

Find the Answer to your Legal Question

back to top