COVID-19 response

If you are looking for the latest legal information relating current Coronavirus laws in New Zealand, check out our Coronavirus and the Law section.

Communtity Law Manual | Te reo Māori | Te mana o te reo Māori

Te mana o te reo Māori

Ko te reo hei reo ōkawa mō Aotearoa

Te Ture mō Te Reo Māori 2016, wehenga 5

I Aotearoa nei, e wātea ana tātou katoa ki te kōrero i te reo e hiahia nei tātou, engari, kāore pea e taea e ētahi atu tāngata tō reo ake te kōrero i ngā wā katoa me ngā wāhi katoa. Heoi anō, he mana anō tō te reo Māori i raro i te ture.

Hei tā te Ture Reo Māori, ko te reo Māori hei reo ōkawa mō Aotearoa.

I runga anō i taua ōkawatanga, he motika tō ngā tāngata katoa kia kōrero Māori ai i ngā kōti (tirohia te wāhanga e whai ake nei i tēnei upoko, “Tō motika kia kōrero Māori ai i ngā kōti”).

Hāunga i aua motika rā, kāore pea he motika anō e ai ki te ture, hei whakamana i a koe kia kōrero Māori ai i ngā wāhi i waho i te kōti.

Te tūmanako ia, me akiaki e ērā atu tōpūtanga o te karauna, pērā i ngā manatū kāwanatanga, kia whai wāhi ai te reo Māori i aua horopaki, engari he mea kaupapa here tērā, ehara i te mea kua whakamanahia tēnei e te ringa ture.

Te Taura Whiri i te Reo Māori

Te Ture mo Te Reo Māori 2016, wehenga 37, 40

I whakatūria Te Taura Whiri i te Reo Māori i raro i te Ture Reo Māori tuatahi hei whakawhanake, hei ārahi hoki i ngā huarahi tika kia whakamana ai te reo Māori hei reo ōkawa mō Aotearoa. Ko tāna mahi anō he whakatairanga i te reo hei reo ora, hei reo kōrerorero anō hoki. E ai tā Te Ture mō Te Reo Māori 2016, ka haere tonu Te Taura Whiri me āna mahi.

Kei Te Taura Whiri hoki te mana tuku tiwhikete kaiwhakamāori. (Kia kitea ai ngā kōrero e pā ana ki te mahi whakamāori/whakapākehā, tirohia ngā wāhanga e rua e whai ake nei i tēnei upoko, “Tō motika kia kōrero Māori ai i ngā kōti” me “Te whakamāoritanga o ngā tuhinga kōti”).

Te Ture mō Te Reo Māori 2016, wehenga 17–19

Kei raro i te mana o te Ture o 2016, kua whakatūria anō hoki tētahi rōpū motuhake, ko Te Mātāwai. He māngai te rōpū nei mō ngā iwi Māori me ngā tāngata Māori, e pā ana ki ngā rautaki reo Māori. Ko Te Mātāwai tērā e ārahi ana, e whakatairanga ana i te hauora o te reo mō ngā iwi, mō ngā hapori, mō te hunga Māori, ā, ka riro māna e tautoko ngā kaupapa reo Māori o te kāwanatanga.

Kia mōhio ai: Ehara i te mea kua rerekē rawa ngā motika e pā ana ki te reo Māori i raro i te mana o tēnei Ture mō Te Reo Māori 2016. He āhua rite ngā motika ki ērā o te Ture Reo Māori 1987. Engari, kua rerekē ētahi o ngā mahi whakahaere e pā ana ki te whakatairanga me te whakaora i te reo Māori.

back to top